Improvisasjonsteater i lederskapsutvikling

Viktige elementer for en dyktig leder er evnen til å kunne lytte til sine medarbeidere og å utnytte medarbeidernes bidrag til noe positivt ikke bare for medarbeideren, men for hele virksomheten. Og det er jo nettopp det impro går ut på. Lytte til hva de andre sier og å bygge videre på dette på en måte som gjør det både enkelt og moro for de andre i gruppen å ta ballen videre. Impro er et samspill der man må stole på hverandre og stole på at alle de andre vil bidra fullt og helt i prosessen. Det stiller store krav til en selv. Blant annet til ens evne og vilje til å skape noe sammen gjennom fordomsfritt å bidra aktivt i prosessen uten tanke på å fremheve seg selv. Man må kunne stole på hverandre fullt ut også i den forstand at man vet at en medspiller vil gjøre alt han eller hun kan for å redde en ut av en vanskelig situasjon.

Impro gir ny selvinnsikt

Gjennom impro lærer man seg veldig mye om hvordan man fungerer i en gruppe rett og slett forimprovisationdi man alltid får en umiddelbar og direkte respons på om det man gjør og sier funker eller ikke. Man lærer mye om sin egen kreativitet, sin evne til å lytte og vilje til å være med å spille andre gode. Dessuten lærer man at det å stole på hverandre – gjensidig tillit – ikke kommer av seg selv, men må vinnes og fortjenes løpende.

Improskuespillere må trene på å lytte til hverandre, ellers funker det ikke. Man må lære å lese hverandre for å finne en forståelse for helheten på scenen. Akkurat slik en leder må. Derfor bruker mange ofte impro som et ledd i bedrifter lederskapsutvikling. Impro gir den enkelte muligheten til å spille ut sider av seg selv og å få tilbakemeldinger på det i et skjermet og trygt læringsmiljø.