Improvisasjonsteater – inkluderende teater.

Improvisasjonsteater – eller bare impro som de fleste sier – vinner nye tilhengere hele tiden så det er åpenbart at dette fenomenet fenger hos brede grupper og ikke bare blant en liten intellektuell elite slik det er lett å tro dersom man ikke har innsikt i improvisasjonsteaterets vesen. I Norge har man etablerte improvisasjonsteater som har eksistert i mange år og som år for år styrker sin posisjon som plattform for en ung, men voksende kunstform. Fenomenet er imidlertid ikke bare bundet til en teaterscene for improvisasjonsteater kan like vel utspilles på arbeidsplasser, kafeer og på gater og torg for ikke å snakke om på så vel radio, TV og film.

Som navnet mer enn antyder er Improvisasjonsteater teater helt uten manus. IngenImprovisational theater – verken skuespillere eller tilskuere – vet hva som kommer til å skje. Alt skjer etter innfallsmetoden så slike ting, som faste kulisser, suffli og annet som kjennetegner det tradisjonelle teateret, finnes ikke her. Grensen mellom skuespillere og publikum er dessuten nesten alltid utvisket. Samspillet med publikum er nemlig helt vesentlig i det meste av det som kalles improvisasjonsteater, dog ikke i slik som utspilles på radio og film der kontakten med publikum ikke er direkte.

Formålet med dette nettstedet er å presentere ulike sider ved denne kunstformen. Hva improvisasjonsteater er, hvor det spilles, hvem som er med både som skuespillere og publikum, samt ulike former for impro. Lesernes synspunkter og egne refleksjoner er mer en velkomne, ettersom dette er et tema som lever i den forstand at det hele tiden hender noe nytt slik at det vanskelig å være oppdatert uten andre interessertes hjelp.